Lider Kompresör
Basınçlı Filtre

Tipik bir şehir havasının 1 m³'ünde yaklaşık 140 milyon tanecik toz bulunmaktadır. Bu taneciklerin %90'ı 2 mikronun altındadır. bunlar rahatlıkla kompresörünüzün emiş filtresinden ( yaklaşık 5 mikron) geçip kompresör ünitesine girer ve basınçlı hava ile birlikte hava tesisatına dağılırlar. Diğer yandan kompresörden gelen havanın içinde en az 6 ppm miktarında yanmış yağ hava içerisindeki su ve toz ile birleşerek basınçlı hava ile çalışan tüm ekipmanların o-ringlerini, keçelerini bozar; hava kaçaklarına, paslanmalara ve valflerin tutukluk yapmasına neden olur.

Ayrıca boya sistemlerinde kaliteyi bozar. bu sebeple endüstride basınçlı havanın filtrasyonu çok önemlidir. Filtreler üç ayrı hassasiyette üretilirler ve tesisatta kullanıldığı yerin önemine göre sırayla bağlanırlar. Basınçlı havayı yağdan, tozdan ve yoğuşmuş sudan arındıran filtre iç elemanları günlük çalışma süresine, ortam havasına ve kompresörün yağ atma oranına bağlı olarak 4-6 ayda bir değiştirilmelidirler. Filtre iç elemanları hiçbir şekilde temizlenemez. Tıkanan eleman mutlaka değiştirilmelidir.